Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Ban Tổ chức Olympic Paris ký bản ghi nhớ hợp tác

2023-10-24 10:05:22(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) và Ban tổ chức Olympic Paris chính thức khởi động hợp tác chiến lược. Ngày 23/10, giờ địa phương, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Thận Hải Hùng và Trưởng Ban Tổ chức Olympic Paris 2024 Tony Estanguet thay mặt hai bên ký bản ghi nhớ hợp tác tại Paris, đạt được nhận thức chung về làm sâu sắc hợp tác trong các mặt giới thiệu quảng bá Olympic Paris, xây dựng chương trình theo chuyên đề.

Tổng Giám đốc Thận Hải Hùng cho biết, năm nay, Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc lần lượt khởi động loạt hoạt động truyền thông “Từ Bắc Kinh đến Pari”, tiếp thêm sức sống mới cho giao lưu nhân văn giữa hai nước thông qua nhịp cầu Olympic vững chắc giữa hai thành phố Bắc Kinh và Pari. Mong hai bên làm sâu sắc giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực thể thao, văn hóa, giáo dục, điện ảnh và truyền hình, làm phong phú nội hàm giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Pháp không ngừng phát triển lên phía trước.

Theo bản ghi nhớ, Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Ban Tổ chức Olympic Paris 2024 sẽ đi sâu hợp tác, giới thiệu quảng bá Olympic Paris thông qua nền tảng của Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương Trung Quốc; tập trung vào chủ đề “Từ Bắc Kinh đến Pari”, kể tốt câu chuyện Olympic của hai thành phố Olympic; xây dựng chương trình chuyên đề liên quan Olympic Paris.

Biên tập viên:Mẫn Linh