Đông đảo các nước đang phát triển và các nước hữu nghị ủng hộ lập trường chính nghĩa của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, phản đối lấy cớ vấn đề nhân quyền can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc

2023-10-18 10:52:46(GMT+08:00) xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 17/10, Ủy ban thứ 3 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 78 đã tổ chức phiên thảo luận chung về vấn đề nhân quyền. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân trong bài phát biểu của mình đã giới thiệu về con đường phát triển nhân quyền mang đặc sắc Trung Quốc cùng những thành quả nổi bật, đồng thời cho biết lập trường kiên định phản đối bất cứ nước nào lấy cớ vấn đề nhân quyền can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc.

Tại phiên thảo luận, đông đảo các nước đang phát triển và các nước hữu nghị tích cực ủng hộ Trung Quốc, trong đó Pakistan thay mặt 72 quốc gia có bài phát biểu chung, Venezuela thay mặt 19 quốc gia “Nhóm bạn bè bảo vệ ‘Hiến chương Liên Hợp Quốc’” có bài phát biểu chung, nhiều quốc gia có bài phát biểu riêng, đánh giá tích cực về thành quả phát triển sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc, phản đối chính trị hoá vấn đề nhân quyền.

Biên tập viên:Hạ Vi