Kết nối trái tim, bàn tay, con đường hướng tới thịnh vượng

2023-10-16 17:35:00(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Ngày 7 tháng 9 năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại Astana, Kazakhstan: "Quốc chi giao tại vu dân tương thân (quan hệ giữa các nước quyết định bởi sự giao lưu giữa nhân dân). Thực hiện tốt hợp tác các lĩnh vực (chính sách, hạ tầng, thương mại, nguồn vốn) nói trên, cần phải nhận được sự ủng hộ của nhân dân các nước, cần phải tăng cường giao lưu nhân dân, tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và mối tình hữu nghị truyền thống, đặt nền tảng dân ý và nền tảng xã hội vững chắc cho triển khai hợp tác khu vực".Biên tập viên:Hải Vân