Thanh niên được khảo sát trên toàn cầu rất tán thành quan điểm cốt lõi và thành tựu trong 10 năm qua của “Vành đai và Con đường”

2023-10-15 14:10:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Trước thềm kỷ niệm 10 năm đề xuất sáng kiến “Vành đai và Con đường”, một cuộc khảo sát toàn cầu do Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc và Đại học Nhân dân Trung Quốc cùng triển khai cho thấy, người được hỏi từ 18-44 tuổi đều rất tán thành quan điểm cốt lõi của sáng kiến “Vành đai và Con đường”, đánh giá cao thành tựu phi thường của “Vành đai và Con đường” trong 10 năm qua.

Khảo sát cho thấy, 84,6% người được hỏi tán thành với tinh thần Con đường Tơ lụa “Hòa bình hợp tác, mở cửa bao trùm, học hỏi lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng”. Khảo sát cũng cho thấy, người được hỏi càng trẻ, thì mức độ tán thành “tinh thần Con đường Tơ lụa” càng cao. Trong những thanh niên được hỏi có độ tuổi từ 18-24, 88, 8% người được hỏi tán thành “tinh thần Con đường Tơ lụa”.

Biên tập viên:Hạ Vi