Hội đồng Nhân quyền LHQ nhất trí thông qua Nghị quyết về bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa

2023-10-13 14:47:47(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 12/10, phiên họp thứ 54 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã hiệp thương nhất trí thông qua Nghị quyết về thúc đẩy và bảo vệ các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa trong bối cảnh xóa bỏ bất bình đẳng do Trung Quốc cùng các nước Bolivia, Ai Cập, Pakistan,v.v., đệ trình. Nghị  quyết này nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các nước đang phát triển, hơn 80 nước tham gia đệ trình đề án chung.

Các nước đang phát triển phát biểu bày tỏ cảm ơn các nước đệ trình đề án trong đó có Trung Quốc, cho biết nghị quyết này phản hồi mạnh mẽ kêu gọi về tăng cường đầu tư vào các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa cũng như xây dựng một trật tự quốc tế công bằng và bao trùm, phù hợp xu hướng lịch sử tái cân bằng và tái khởi động hệ thống nhân quyền đa phương, có lợi cho sự phát triển lành mạnh và lâu dài của sự nghiệp nhân quyền quốc tế. Liên minh châu Âu, Mỹ, Pháp, Đức và các nước khác bày tỏ cảm ơn đối với những nỗ lực tích cực của Trung Quốc, bày tỏ sẵn sàng tham gia vào hiệp thương.

Biên tập viên:Thanh Đóa