Trung Quốc và 15 nước khác được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

2023-10-11 10:53:01(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/10, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã bầu 15 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong đó có Trung Quốc để thay thế các thành viên sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Trong đó, Trung Quốc, Cote d'Ivoire, Cuba, Pháp và Malawi đã tái đắc cử. 15 thành viên mới được bầu sẽ bắt đầu nhiệm kỳ ba năm từ ngày 1/1/2024.

Năm nay có 17 nước ứng viên tranh cử 15 ghế. Nga và Peru bị loại.

Đây là lần thứ sáu Trung Quốc giữ chức thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, trở thành một trong những quốc gia có số lượng đắc cử nhiều nhất. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu lại khoảng 1/3 số thành viên Hội đồng Nhân quyền mỗi năm, có nhiệm kỳ ba năm và có thể được bầu lại một lần. Sau hai nhiệm kỳ liên tiếp phải nghỉ một năm trước khi tranh cử nhiệm kỳ mới.

Biên tập viên:La Thành