Nhật Bản khăng khăng xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển được không bù mất

2023-10-07 15:18:05(GMT+08:00) CGTN
Chia sẻ:

Nhật Bản khăng khăng xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển, gieo vạ rủi ro ô nhiễm hạt nhân cho toàn cầu bằng biện pháp giá thành thấp, nhằm mưu cầu lợi ích tối đa. Nhưng kể từ khi Nhật Bản khởi động việc xả nước nhiễm xạ hạt nhân đến nay, hậu quả “phản tác dụng” đã bắt đầu hiển hiện: Việc xuất khẩu hải sản của Nhật Bản đã giảm với mức rất lớn, nhiều ngành nghề như ngư nghiệp, du lịch, v.v., bị tác động mạnh. Vì lợi ích riêng, Nhật Bản xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển, hại người hại mình.

Biên tập viên:Kiều Quân