“Ký ức Hàng Châu”: Thúc đẩy sự phát triển thông qua sáng tạo đổi mới

2023-10-05 08:00:04(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Hàng Châu là thành phố tràn đầy sức sống sáng tạo, đang tỏa sáng rực rỡ trong thời đại kinh tế số. Ngày nay, Hàng Châu đang không ngừng tiến bộ trên con đường xây dựng thành phố thông minh và thành phố sáng tạo công nghệ. Nikk Mitchell đến từ Canada điều hành một công ty công nghệ video phát triển công nghệ VR. Ông cho biết trong suốt 15 năm ở Trung Quốc, ông đã chứng kiến nhiều tiến bộ trong công nghệ sáng tạo. Người dân Trung Quốc rất cởi mở và mong muốn tìm ra những cách làm việc hiệu quả hơn, điều này khiến đất nước này trở thành một nơi tuyệt vời cho các công ty khởi nghiệp công nghệ.

Biên tập viên:Vũ Minh