Mười cảnh ở Tây Hồ Trung Quốc trong tác phẩm tranh của họa sĩ Trần Gia Linh trong video clip “Ký ức Hàng Châu”

2023-10-02 15:25:03(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Các văn nhân và họa sĩ Trung Quốc thuộc các triều đại đã sử dụng ngòi bút của mình để viết và khắc họa những cảnh tượng hùng vĩ, những câu chuyện và phong cách cảm động của Tây Hồ qua các thời kỳ khác nhau, tiếp thêm nội hàm văn hóa độc đáo và quan niệm nghệ thuật phương Đông cho Tây Hồ. Ông Trần Gia Linh, họa sĩ tiêu biểu của làng hội họa trường phái Thượng Hải Trung Quốc, đã gán cho mỗi bức tranh một ý nghĩa khác nhau trong tác phẩm “Mười cảnh Tây Hồ” của mình.

Biên tập viên:Vũ Minh