“Ký ức Hàng Châu”

2023-10-02 15:22:41(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:


Bộ phim tài liệu "Ký ức Hàng Châu" tập trung vào các nhân vật Trung Quốc và nước ngoài làm việc và sinh sống tại Hàng Châu, đồng thời từ góc nhìn của họ để bước vào Hàng Châu, thành phố mới của Đại hội thể thao châu Á. Hãy cùng nhau thưởng thức bản giới thiệu trước thú vị!

Biên tập viên:Vũ Minh