Gala đón Tết Trung thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc: ca khúc "Hải thượng minh nguyệt"

2023-09-29 23:00:27(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Gala đón Tết Trung thu của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc: ca khúc "Hải thượng minh nguyệt"

Biên tập viên:Mẫn Linh