Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78

2023-09-22 12:14:45(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 21/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính đã tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78.

Phó Chủ tịch Hàn Chính chỉ rõ, đứng trước sự thay đổi của thế giới, thời đại và lịch sử, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất nhiều sáng kiến lớn quan trọng như xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Văn minh toàn cầu v.v, kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay xây dựng thế giới hòa bình lâu dài, an ninh phổ quát, phồn thịnh chung, cởi mở và bao trùm, trong sạch và tươi đẹp. Ngày càng nhiều quốc gia nhận thức rằng, vận mệnh nhân loại gắn bó với nhau, đoàn kết và hợp tác mới là con đường đúng đắn của loài người. Hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng là trào lưu lịch sử không thể ngăn cản.

Phó Chủ tịch Hàn Chính nhấn mạnh, Trung Quốc mãi mãi là một thành viên trong đại gia đình các nước đang phát triển, sẽ trước sau như một thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, cùng các nước mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho thế giới.

Ngày 21/9, Phó Chủ tịch Hàn Chính có cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Nennis Francis, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Liên Hợp Quốc thúc đẩy cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi