Trung Quốc trước sau như một là một thành viên thiên nhiên của “Nam bán cầu”

2023-09-21 11:59:30(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:


“Nam bán cầu” là khối tập trung các thị trường mới nổi và nước đang phát triển. Những năm gần đây, Mỹ và một số nước phương Tây đang công cụ hóa khái niệm “Nam bán cầu”, tìm cách loại Trung Quốc ra ngoài, tước đoạt vị thế nước đang phát triển của Trung Quốc, chia rẽ mặt trận các nước đang phát triển, duy trì lợi ích sẵn có và bá quyền của các nước phát triển.

Thủ đoạn phân hóa của Mỹ và một số nước phương Tây này có tác dụng không? Hội nghị Thượng đỉnh “G77 và Trung Quốc” diễn ra mới đây đã đưa ra đáp án rõ ràng, hội nghị thượng đỉnh thông qua “Tuyên bố Havana”, đưa vào nhiều quan niệm và chủ trương của Trung Quốc, nêu rõ các bên hữu quan nên dốc sức vào thực hiện hợp tác phát triển và cùng thắng toàn cầu, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Đây là thông điệp đoàn kết tự cường được “Nam bán cầu” đưa ra, cũng một lần nữa cho thấy: Trung Quốc là một thành viên thiên nhiên của “Nam bán cầu”.

Trung Quốc và các nước đang phát triển khác có từng trải lịch sử, chặng đường phấn đấu giống nhau, đứng trước vấn đề nan giải và nhiệm vụ phát triển chung, có cách nhìn và yêu sách gần nhau đối với trật tự quốc tế và quản trị toàn cầu hiện nay. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc năm 2004 ra báo cáo “Tạo dựng Nam bán cầu” rõ ràng xếp Trung Quốc vào hàng ngũ quốc gia “Nam bán cầu”.

Nhìn từ góc độ Trung Quốc, các nước “Nam bán cầu” là người đồng hành trên con đường phát triển, nên dốc sức ủng hộ và giúp đỡ theo khả năng của mình. Hiện nay, Trung Quốc đã cung cấp viện trợ phát triển cho hơn 160 nước, cùng hơn 150 nước cùng xây dựng “Vành đai và Con đường”, cùng hơn 100 nước và tổ chức quốc tế cùng thúc đẩy Hợp tác Sáng kiến Phát triển toàn cầu. Trung Quốc còn thành lập Quỹ Hợp tác Phát triển toàn cầu và Hợp tác Nam Nam, đồng thời sẽ dành ra khoản tiền riêng thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu.

Cho dù Mỹ và một số nước phương Tây rùm beng như thế nào, cũng không thể chia tách Trung Quốc với “Nam bán cầu”. Ngay gần đây, Trung Quốc đề xuất cùng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Nam bán cầu, cùng tạo ra thời đại mới cùng phát triển. Có thể dự kiến, sức ảnh hưởng của “Nam bán cầu” sẽ không ngừng tăng cường, mang lại khí thế mới cho quản trị toàn cầu.

Biên tập viên:Hạ Vi