Du ngoạn Trung Quốc cùng Mẫn Linh: Chính Định

2023-09-18 16:39:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc là nơi làm việc khi xưa của Nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cập Bình, cũng là quê hương của danh tướng thời Tam Quốc Triệu Vân. Mặc dù chỉ là một huyện nhỏ nhưng Chính Định được mệnh danh  là  "Kho tàng nghệ thuật kiến trúc cổ" với hơn 1600 năm lịch sử. Mời mọi người cùng Mẫn Linh du ngoạn Chính Định. 

Biên tập viên:Mẫn Linh