Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ra chỉ thị quan trọng về làm tốt công tác nhân tài kỹ năng

2023-09-17 15:28:38(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 16/9, Cuộc thi Kỹ năng nghề Trung Quốc lần thứ hai đã diễn ra tại thành phố Thiên Tân.  Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường mới đây ra chỉ thị quan trọng về làm tốt công tác nhân tài kỹ năng.

Chỉ thị nêu rõ, nhân tài kỹ năng là tài nguyên quý báu thực thi chiến lược nước mạnh về nhân tài, chiến lược ưu tiên việc làm cũng như chiến lược phát triển bằng thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các khu vực, các bộ ngành phải kiên trì lấy tư tưởng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới làm chỉ đạo, quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và yêu cầu chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, căn cứ theo bố trí quyết sách của Trung ương Đảng, thiết thực làm tốt công tác nhân tài kỹ năng, đẩy nhanh phát triển đào tạo công nhân kỹ năng, hoàn thiện chế độ đào tạo kỹ năng ngành nghề, hoàn thiện hệ thống cạnh tranh kỹ năng nghề đặc sắc Trung Quốc, mở rộng kênh phát triển, nâng cao mức đãi ngộ, nỗ lực tạo nên đội ngũ người lao động kỹ năng có quy mô lớn, kết cấu hợp lý, chất lượng tốt trong xã hội, góp phần cho thúc đẩy phát triển chất lượng cao, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện.

Biên tập viên:Hạ Vi