Bắt gặp Chủ tịch Tập Cận Bình: Đây là một thành tựu đáng ghi nhận

2023-09-12 09:03:29(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

 

Ông Colin Mackerras, nhà Hán học người Australia

Trong gần 60 năm

Ông đã thăm Trung Quốc hàng chục lần

Ông đã chia sẻ những gì tai nghe mắt thấy

Giới thiệu Trung Quốc chân thực với thế giới

 

Tháng 11 năm 2014

Ông Mackerras đã gặp

Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Australia

Chủ tịch Tập Cận Bình nói

“Giáo sư Mackerras

Giới thiệu tình hình thực tế ở Trung Quốc

Đã giúp bắc nhịp cầu để nhân dân hai nước tương tri tương thân”.

 

Ông Mackerras đã đi du lịch gần như khắp Trung Quốc

Cũng đã đến thăm nơi mà Chủ tịch Tập Cận Bình từng tham gia phong trào thanh niên trí thức ở nông thôn

“Tôi đã đến Diên An hai lần

Một lần là vào năm 1965

Một lần là vào năm 2018

Đời sống người dân Diên An đã được cải thiện rất nhiều

Họ tự tin và hạnh phúc hơn trước

Tôi cho rằng việc xóa đói giảm nghèo cùng cực

là một thành tựu đáng ghi nhận

Có được điều này là nhờ những người lãnh đạo giỏi

Tôi nghĩ Chủ tịch Tập Cận Bình đã bỏ nhiều tâm huyết vào việc này”

Biên tập viên:Vũ Minh