Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Syria kêu gọi giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria

2023-09-11 12:59:00(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/9, tại Damascus, Thủ đô Syria, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pedersen cho biết, chỉ có giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria mới có thể giảm bớt những khó khăn về kinh tế và nhân đạo tại Syria.

Ông Pedersen còn nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tháng 12 năm 2015, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết số 2254, nhấn mạnh trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, dựa trên nguyên tắc “Người Syria sở hữu, người Syria chủ đạo”, thúc đẩy các bên Syria tìm ra giải pháp được các bên chấp nhận thông qua tiến trình chính trị mang tính bao trùm. 

Biên tập viên:Thanh Đóa