Công bố bài hát chủ đề rước đuốc Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu – “Bùng cháy”

2023-09-11 15:52:40(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 10/9, bài hát “Bùng cháy” – ca khúc chủ đề rước đuốc Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu chính thức được công bố. Hiện nay, ngọn đuốc của Đại hội Thể thao châu Á đang được truyền đi trên 11 thành phố ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.


Biên tập viên:Vũ Minh