Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh trong vấn đề Ukraine

2023-09-09 15:37:32(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 8/9, tại cuộc họp thảo luận vấn đề Ukraine của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Phó Đại sứ của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng khi phát biểu đã kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.

Ông Cảnh Sảng chỉ rõ, hiện nay cuộc khủng hoảng ở Ukraine vẫn đang tiếp tục kéo dài, tình hình trên thực địa vẫn căng thẳng, tác động vẫn tăng tốc lan ra bên ngoài. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự cấp bách, tìm biện pháp sớm đạt được ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh và khôi phục hòa bình, ưu tiên sử dụng các công cụ hòa giải được Hiến chương Liên Hợp Quốc trao cho, thúc đẩy thực hiện các sáng kiến hòa bình, thực sự phát huy vai trò cốt lõi của cơ chế an ninh tập thể quốc tế.

Ông Cảnh Sảng cho biết, cuộc khủng hoảng Ukraine có nguyên nhân phức tạp đan xen, không thể giải quyết trong một sớm một chiều, đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả các bên. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi đối thoại với các bên, tiếp tục thực hiện những nỗ lực mang tính xây dựng nhằm thúc đẩy giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua con đường chính trị.

Biên tập viên:Vũ Minh