Truyền thông Anh quan tâm đến Bảo hiểm Y tế hợp tác nông thôn mới của Trung Quốc đã cứu sống hàng triệu người

2023-09-05 11:18:33(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa Xã: Mới đây, trang điện tử của tuần báo "Economist" của Anh đưa tin cho biết, một nghiên cứu mới cho thấy, Bảo hiểm Y tế hợp tác nông thôn mới của Trung Quốc được thí điểm từ năm 2003 và đã cứu sống hàng triệu người.

Theo báo cáo nghiên cứu được công bố bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế gồm ông Jonathan Gruber, nghiên cứu viên tại Học viện Công nghệ Massachusetts Mỹ và ông Dịch Kiến Quân, nghiên cứu viên tại trường Đại học Bắc Kinh Trung Quốc, trong vòng 5 năm sau khi thực hiện Bảo hiểm Y tế hợp tác nông thôn mới, ở khu vực nông thôn Trung Quốc đã có 800 triệu người tham gia và bảo hiểm này đã cứu sống hàng triệu người dân.

Kết quả nghiên cứu của nhóm nghiên cứu nêu trên cho thấy, tại các huyện thực hiện bảo hiểm Y tế hợp tác nông thôn mới này, tỷ lệ tử vong của người dân giảm 20% và tuổi thọ dự kiến tăng 4%.

Nguồn tin cho hay, Bảo hiểm Y tế hợp tác nông thôn mới này sẽ được sáp nhập với Bảo hiểm Y tế cư dân thành thị, gọi chung là Bảo hiểm Y tế cơ bản cho cư dân thành thị và nông thôn.

Biên tập viên:Kiều Quân