Nội các Ai Cập phê chuẩn thành lập cơ quan quốc gia BRICS

2023-08-31 10:49:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/8, Thủ tướng Ai Cập Madbouly đã chủ trì triệu tập cuộc họp nội các tại toà nhà trụ sở chính của Chính phủ, cuộc họp phê chuẩn việc thành lập cơ quan quốc gia BRICS. Thành viên bao gồm Bộ trưởng và người phụ trách các bộ ngành liên quan, chuyên phụ trách về công tác như xử lý văn kiện hợp tác với các nước BRICS. Ngày 24/8, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 đã tổ chức cuộc họp báo đặc biệt, tuyên bố mở rộng thành viên BRICS. Ai Cập, Argentina, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, UAE được mời tham gia cơ chế hợp tác BRICS.

Biên tập viên:Hạ Vi