Diễn đàn Hợp tác Môi trường Trung Quốc – ASEAN 2023 sẽ diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây

2023-08-30 10:59:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/8, Sở Môi trường Sinh thái Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cho biết, Diễn đàn Hợp tác Môi trường Trung Quốc – ASEAN lần thứ 20 sẽ được tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc từ ngày 15-16/9.

Diễn đàn Hợp tác Môi trường Trung Quốc – ASEAN lần thứ 20 với chủ đề “Cùng thảo luận kế sách phối hợp quản trị khí hậu và môi trường, cùng tìm kiếm con đường chung sống hài hoà giữa con người và thiên nhiên”, sẽ tập trung giao lưu và thảo luận giữa Trung Quốc và ASEAN xoay quanh phối hợp, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tính đa dạng sinh học. Diễn đàn lần này chia thành 4 diễn đàn nhỏ, sẽ còn tổ chức một triển lãm bảo vệ môi trường quốc tế Trung Quốc – ASEAN, tiếp tục thúc đẩy giao lưu hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Biên tập viên:Hạ Vi