Hội nghị xúc tiến ngành thông tin điện tử Khu hợp tác ngành nghề Trung Quốc-ASEAN diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây

2023-08-26 14:26:44(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 25/8, Hội nghị xúc tiến ngành thông tin điện tử Khu hợp tác ngành nghề Trung Quốc-ASEAN đã diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây, thúc đẩy ngành thông tin điện tử Quảng Tây phát triển chất lượng cao.

Xây dựng Khu hợp tác ngành nghề Trung Quốc – ASEAN là một biện pháp quan trọng của Trung Quốc nhằm hỗ trợ Quảng Tây phát triển mở cửa. Tổng diện tích khu hợp tác khoảng 80 km vuông, trọng điểm phát triển các ngành như thông tin điện tử, ô-tô năng lượng mới và linh phụ kiện, công nghệ dầu mỏ, chế tạo thiết bị, quần áo dệt may, thương mại và Logistic. Quảng Tây sẽ tập trung vào việc xây dựng Khu hợp tác ngành nghề Trung Quốc – ASEAN, đẩy nhanh việc xây dựng thị trường kinh doanh tiện lợi tuần hoàn kép trong nước và quốc tế tiện lợi, mở ra mảnh đất mới mở cửa chất lượng cao.

Biên tập viên:Hạ Vi