Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đồng chủ trì Hội nghị Đối thoại Nhà lãnh đạo Trung Quốc - châu Phi

2023-08-25 15:05:17(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Tối 24/8 giờ địa phương, tại Johannesburg, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nam Phi Ramaphosa đồng chủ trì Hội nghị Đối thoại Nhà lãnh đạo Trung Quốc - châu Phi.

Chủ tịch Tập Cận Bình có bài phát biểu với chủ đề “Chung tay thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa, cùng mở ra tương lai tốt đẹp Trung Quốc – châu Phi”.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, Trung Quốc đang thúc đẩy toàn diện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, châu Phi đang dốc sức xây dựng châu Phi mới hòa bình, đoàn kết, phồn vinh, tư cường. Trung Quốc và châu Phi cần phải đồng tâm hiệp lực, tạo môi trường tốt đẹp cho thực hiện tầm nhìn phát triển của mỗi bên. Hướng tới tương lai, Trung Quốc sẽ tăng cường kết nối chiến lược phát triển với châu Phi, tiếp tục ủng hộ châu Phi có tiếng nói chung trong các công việc quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

Các nhà lãnh đạo châu Phi đánh giá cao Hội nghị Đối thoại Nhà lãnh đạo Trung Quốc - châu Phi do Trung Quốc và Nam Phi đồng chủ trì, cảm ơn Trung Quốc ủng hộ việc xây dựng nhất thể hóa của châu Phi, giúp đỡ kịp thời các nước châu Phi gặp khó khăn. Quan hệ châu Phi – Trung Quốc dựa trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau. Đầu tư và hợp tác của Trung Quốc với các nước châu Phi đã phát huy vai trò quan trọng giúp cho châu Phi phát triển, Trung Quốc là đối tác hợp tác quan trọng không thể thiếu của châu Phi trong hành trình thực hiện hiện đại hóa.

Hội nghị Đối thoại thông qua và ra “Tuyên bố chung Đối thoại Nhà lãnh đạo Trung Quốc - châu Phi”.

 

 

Biên tập viên:Thanh Đóa