Hội nghị Đối thoại Nhà lãnh đạo Trung Quốc - châu Phi công bố “Sáng kiến hỗ trợ công nghiệp hóa châu Phi”, “Chương trình Trung Quốc hỗ trợ hiện đại hóa nông nghiệp châu Phi” và “Chương trình hợp tác đào tạo nhân tài Trung Quốc - châu Phi”

2023-08-25 10:32:34(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/8, Hội nghị Đối thoại Nhà lãnh đạo Trung Quốc - châu Phi đã diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 15. Sau cuộc đối thoại, Trung Quốc đã công bố ba biện pháp hỗ trợ xây dựng nhất thể hóa và hiện đại hóa châu Phi, bao gồm “Sáng kiến hỗ trợ công nghiệp hóa châu Phi”, “Chương trình Trung Quốc hỗ trợ hiện đại hóa nông nghiệp châu Phi” và “Chương trình hợp tác đào tạo nhân tài Trung Quốc - châu Phi”.

“Sáng kiến hỗ trợ công nghiệp hóa châu Phi” nêu rõ, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ châu Phi phát triển ngành chế tạo, công nghiệp kỹ thuật số và phát triển xây dựng năng lượng tái sinh, tăng cường chia sẻ kiến thức và chuyển giao công nghệ với châu Phi, ưu hóa các biện pháp tiện lợi hóa thương mại với châu Phi, mở rộng nhập khẩu hàng công nghiệp chất lượng cao từ châu Phi.

“Chương trình Trung Quốc hỗ trợ hiện đại hóa nông nghiệp châu Phi” nêu rõ, Trung Quốc sẵn sàng cùng châu Phi tiếp tục tìm kiếm những con đường hợp tác mới, thúc đẩy toàn diện hợp tác thiết thực Trung Quốc - châu Phi trong lĩnh vực nông nghiệp trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - châu Phi.

“Chương trình hợp tác đào tạo nhân tài Trung Quốc - châu Phi” nhấn mạnh, Trung Quốc mỗi năm đào tạo 500 hiệu trưởng và giáo viên chủ chốt cho các trường hướng nghiệp châu Phi, đào tạo 1.000 giáo viên tiếng Trung cho châu Phi; thông qua triển khai giáo dục “tiếng Trung + kỹ năng nghề nghiệp”, đào tạo 10.000 nhân tài tổng hợp tại địa phương; triển khai chương trình cung cấp việc làm cho các nhà khoa học trẻ châu Phi tại Trung Quốc, hỗ trợ 300 nhà khoa học trẻ châu Phi đến Trung Quốc trong ba năm tới.

Biên tập viên:Vũ Minh