Bình luận: BRICS làm thế nào thực hiện phát triển chất lượng cao sau khi mở rộng thành viên?

2023-08-25 11:21:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: BRICS đã mở rộng thành viên! Đây là sự mở rộng mang tính lịch sử, cũng là một trong những thành tựu quan trọng nhất của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần này. Sáu thành viên BRICS mới này có ưu thế ngành nghề của bản thân mình, có tính bổ sung cao về kinh tế, sẽ giúp kết cấu ngành nghề của các nước BRICS hoàn thiện hơn về chế tạo, lương thực, năng lượng, dịch vụ, v.v., kích hoạt đầy đủ tiềm năng hợp tác của BRICS.

Trung Quốc đã phát huy vai trò dẫn dắt trong việc mở rộng thành viên của BRICS từ ý tưởng biến thành hiện thực. Cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Nam Phi Gert Grobler bày tỏ mong Trung Quốc tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy các nước BRICS cùng ứng phó thách thức, cùng mưu cầu phát triển hòa bình.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, Trung Quốc nhấn mạnh cần tập trung vào hợp tác thiết thực, đặc biệt là các lĩnh vực như kinh tế số, phát triển xanh, chuỗi cung ứng, v.v., thúc đẩy giao lưu, trao đổi trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, chỉ rõ phương hướng cho hợp tác kinh tế BRICS.

Chủ trương của Trung Quốc về mở rộng hợp tác chính trị và an ninh BRICS phản ánh nguyện vọng chung của những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, có lợi cho BRICS kiên trì định hướng chung là phát triển hòa bình, đóng góp sức mình cho duy trì hòa bình thế giới.

“Cần phải phát huy đầy đủ vai trò của Ngân hàng Phát triển mới, thúc đẩy cải cách hệ thống tài chính tiền tệ quốc tế, nâng cao tính đại diện và quyền phát ngôn của các nước đang phát triển.” Đây là lập trường nhất quán của Trung Quốc. Tính đến thời điểm này, số tiền cho vay của Ngân hàng Phát triển mới đã lên tới 35 tỷ USD, gần 100 dự án của các nước thành viên đã được thông qua, tạo ra sự lựa chọn mới ngoài hệ thống tài chính thế giới do phương Tây chủ đạo.

Lấy việc mở rộng thành viên làm khởi điểm mới, hợp tác BRICS đang hướng tới phát triển chất lượng cao, điều này sẽ làm lớn mạnh hơn nữa lực lượng hòa bình và phát triển của thế giới.

Biên tập viên:La Thành