Bộ Ngoại giao Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ mượn cớ vấn đề liên quan Tây Tạng trừng phạt trái phép quan chức Trung Quốc

2023-08-24 15:21:39(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trước việc Mỹ mượn cớ vấn đề liên quan Tây Tạng trừng phạt trái phép quan chức Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23/8 cho biết, Mỹ bất chấp sự thật, mượn cớ vấn đề liên quan Tây Tạng thực thi trựng phạt trái phép đối với quan chức Trung Quốc, can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, tổn hại nghiêm trọng lợi ích của Trung Quốc, vi phạm nghiêm trọng chuẩn tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, Trung Quốc kiên quyết phản đối và kịch liệt lên án việc này.

Người phát ngôn Uông Văn Bân chỉ rõ, tại Tây Tạng Trung Quốc, do một số khu vực nằm trên mực nước biển rất cao, dân số cư trú hết sức phân tán, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục được hưởng bình đẳng của tất cả trẻ em, căn cứ theo nhu cầu thực tế đã bố trí xây dựng trường học nội trú, việc này đều hoàn toàn thông qua ý nguyện và nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Trường học nội trú ở Tây Tạng vừa khớp với án lệ sinh động trong việc bảo vệ nhân quyền và văn hóa truyền thống ở Tây Tạng, cái gọi là “cưỡng ép đồng hóa” là không đúng sự thật.

Biên tập viên:Vũ Minh