Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản hồi những ngôn luận tiêu cực liên quan Trung Quốc từ Hội nghị Thượng đỉnh Trại David giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc

2023-08-22 14:36:34(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về việc nguyên thủ ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Trại David, ngày 21/8, tại buổi họp báo diễn ra thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, nguyên thủ ba nước Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh Trại David tiến hành bội nhọ và công kích Trung Quốc trên các vấn đề Đài Loan và biển, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, cố tình gây chia rẽ mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước xung quanh, vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, Trung Quốc bày tỏ cực lực bất bình và kiên quyết phản đối, đồng thời đã đưa ra giao thiệp nghiêm khắc với các bên liên quan.

Ông Uông Văn Bân cho biết, châu Á-Thái Bình Dương là điểm cao của phát triển hòa bình, không nên trở thành đấu trường để các nước lớn đo sức với nhau, càng không nên trở thành chiến trường cho chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng. Mọi âm mưu kích động một cuộc“chiến tranh lạnh mới”ở châu Á - Thái Bình Dương sẽ bị các nước và nhân dân trong khu vực kiên quyết chống lại.

Biên tập viên:Thu Nguyệt