Hồ Tiên Nữ chào đón ngày “Thất Tịch”

2023-08-21 16:26:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Hàng nghìn năm qua, vào ngày “Thất Tịch” (mùng 7 tháng 7 Âm lịch) hàng năm, con cháu dân tộc Trung Hoa đều cùng nhau chúc phúc, bày tỏ tình yêu.Hồ Tiên nữ ở tỉnh Giang Tây có truyền thuyết bảy vị tiên nữ hạ phàm đến nơi đây.

Năm nay, chúng tay hãy cùng đến Hồ Tiên Nữ ở thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc chào đón ngày lễ “Thất Tịch”, chia sẻ niềm vui và cảm nhận không khí lãng mạn của ngày lễ.

Biên tập viên:Vũ Minh