Phỏng vấn riêng Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới Rousseff

2023-08-19 15:47:42(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới, cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã trả lời phỏng vấn riêng của Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc trước thềm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 15. Bà Rousseff cho biết, Ngân hàng Phát triển mới dốc sức huy động tài chính cho các nước đang phát triển, là một sáng kiến lớn thúc đẩy tiến trình chủ nghĩa đa phương thế giới. Bà Rousseff có ấn tượng sâu sắc về kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc, cho rằng những thay đổi trên đất nước Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn nhân loại.

Về các Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu và Sáng kiến Văn minh toàn cầu do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra, bà Rousseff cho rằng các sáng kiến này sẽ có đóng góp cho phát triển và hòa bình. Thế giới ngày nay cần những quan niệm như vậy, cần lấy đó làm cơ sở xây dựng các phương án thay thế, thể hiện rõ với mọi người rằng có thể xây dựng một hình thái thế giới khác, chúng ta không nên tiếp tục sa lầy trong tình hình xung đột địa chính trị hiện nay.

Biên tập viên:Vũ Minh