Đường sắt Trung – Lào tổng cộng vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách

2023-08-17 11:34:35(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Tính đến ngày 16/8, đường sắt Trung – Lào tổng cộng đã vận chuyển 20,09 triệu lượt hành khách kể từ đưa vào hoạt động vào ngày 3/12/2021, trong đó đoạn tại Trung Quốc vận chuyển 17,09 triệu lượt, đoạn tại Lào vận chuyển 3 triệu lượt, có đóng góp mới vào việc thúc đẩy xây dựng Hành lang kinh tế Trung – Lào, đi sâu xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung – Lào.

Đặc biệt, kể từ khi đường sắt Trung – Lào mở chuyến tàu khách quốc tế vào ngày 13/4, có 53 nghìn hành khách của 53 nước và vùng lãnh thổ thực hiện những chuyến hành trình xuyên biên giới bằng tàu cao tốc từ bến Ma Ham (Vân Nam).

Biên tập viên:Kiều Quân