Trung Quốc hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tác nghiệp trên biển đầu tiên trong chuyến khảo sát khoa học Bắc Băng Dương lần thứ 13

2023-08-14 10:24:31(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc đang tiến hành chuyến khảo sát khoa học Bắc Băng Dương lần thứ 13. Mới đây, đội khảo sát lên tàu phá băng khảo sát khoa học “Tuyết Long 2”, hoàn thành nhiệm vụ tác nghiệp trên biển đầu tiên tại biển Chukchee.

Tại vùng biển Chukchee, phạm vi tác nghiệp của đội khảo sát từ 74 độ vĩ Bắc kéo dài đến khoảng 80 độ vĩ Bắc, dự án tác nghiệp tập trung trên các lĩnh vực môi trường khối nước, sinh vật và sinh thái. Các dự án khảo sát khoa học gồm quang học biển, cá tầng giữa, điều tra thủy văn và khối nước đều được hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Tàu Tuyết Long 2 hiện đang di chuyển tới khu vực gần 85 độ vĩ Bắc, sau khi tới nơi sẽ triển khai điều tra địa chất và vật lý địa cầu.

Biên tập viên:Mẫn Linh