Chiến tranh lạnh mới về kinh tế với Trung Quốc, ASEAN sẽ phải chọn bên?

2023-08-02 14:49:19(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong những năm gần đây, Trung Quốc và ASEAN không ngừng sâu sắc hợp tác mang tính chế độ, đã tạo dựng mối quan hệ kinh tế - thương mại toàn diện hơn, dẻo dai hơn thông qua xây dựng các cơ chế hợp tác kinh tế như Khu Thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN, cùng xây dựng sáng kiến “Vành đai và Con đường”, Hiệp định RCEP, v.v.. Mặt khác, các nước Âu – Mỹ lại không ngừng gây sức ép, yêu cầu ASEAN từ chối nguồn đầu tư đến từ Trung Quốc, ép ASEAN phải đưa ra lựa chọn đầu tư vào “Trung Quốc hay phi Trung Quốc”.

Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Thương mại ASEAN Arsjad Rasjid mới đây trả lời phỏng vấn Đài chúng tôi cho biết, “ASEAN đã rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh về kinh tế, ASEAN mong hợp tác với tất cả các nước, nhưng sự việc không như mong muốn”. Ông Rasjid cho biết, đối với các nước ASEAN, đây là tình huống mà các nước này không muốn nhìn thấy, kinh tế đất nước tăng trưởng, đời sống nhân dân phồn vinh mới là mục tiêu cuối cùng của các nước ASEAN.

Biên tập viên:Vũ Minh