Trung Quốc: Các ban ngành Ủy ban Phát triển và cải cách nhà nước công bố 28 biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân

2023-08-01 11:47:55(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Để kích thích sức sống phát triển kinh tế, nâng cao niềm tin phát triển kinh tế tư nhân, các ban ngành Ủy ban Phát triển và cải cách nhà nước Trung Quốc,v.v đã thông báo về một số biện pháp đã thực hiện trong thời gian gần đây để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

    Trong đó đã nêu rõ, trong số các công trình lớn quốc gia và dự án bổ sung, lựa chọn một số dự án có mức thu lợi ích nhất định, điều kiện tương đối chín muồi, hình thành doanh sách hạng mục lớn khuyến khích nguồn vốn của người dân tham gia, Thúc đẩy kinh tế thương mại điện tử phát triển lành mạnh, tiếp tục thúc đẩy đầu tư “đèn xanh” đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử. Hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu, chuyên nghiệp, có tính sáng tạo, thị phần cao, nắm bắt công nghệ then chốt, hiệu quả chất lượng cao, cũng như các doanh nghiệp khoa học công nghệ cao đăng ký hồ sơ tại Trung tâm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cấp quốc gia ở địa phương, triển khai công tác xét duyệt nhanh chóng, xác định quyền lợi nhanh chóng và đảm bảo quyền lợi nhanh chóng.

Biên tập viên:Sảnh Hoa