Myanmar gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc thêm 6 tháng nữa

2023-08-01 11:14:28(GMT+08:00) Xinhua
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 31/7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar tổ chức cuộc họp, quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc thêm 6 tháng nữa.

Cùng ngày, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar ra thông báo cho biết, tại cuộc họp, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Thống tướng Min Aung Hlaing đã báo cáo về công tác của Hội đồng Quốc phòng và An ninh trong 6 tháng qua và nhu cầu công việc trong thời gian tới. Sau khi thảo luận tập thể, các thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia quyết định, gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng nữa kể từ ngày 1/8 để bảo đảm Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Biên tập viên:Vũ Minh