Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Liên Hợp Quốc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hầu Khải chủ trì triệu tập Hội nghị thường kỳ lần thứ 77 Ủy ban Kiểm toán Liên Hợp Quốc

2023-07-27 14:50:39(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Từ ngày 25-26/7/2023, Hội nghị thường kỳ lần thứ 77 Ủy ban Kiểm toán Liên Hợp Quốc đã diễn ra tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Liên Hợp Quốc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc Hầu Khải chủ trì. Hội nghị thường kỳ lần này đã xem xét và thông qua 21 báo cáo kiểm toán của các cơ quan và dự án hữu quan của Liên Hợp Quốc trong năm tài khóa 2022, đã nghiên cứu công việc do cơ quan lập pháp của Liên Hợp Quốc đề xuất Ủy ban Kiểm toán quan tâm, sắp xếp bố trí công tác cuối năm 2023 của Ủy ban Kiểm toán.

Biên tập viên:Kiều Quân