Đồng chí Vương Nghị tham dự Hội nghị Đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh Nhóm BRICS lần thứ 13

2023-07-26 14:49:17(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 25/7, tại Johannesburg, Nam Phi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã tham dự Hội nghị Đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh Nhóm BRICS lần thứ 13.

Đồng chí Vương Nghị cho biết, sau hơn chục năm phát triển, Nhóm BRICS đã trở thành nền tảng quan trọng phối hợp tự cường cho các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Trong tình hình mới, chúng ta cần nắm bắt phương hướng phát triển trong thời gian tới của các nước Nhóm BRICS, tiếp tục tăng cường sự tin cậy chính trị và hợp tác chiến lược.

Đồng chí Vương Nghị nhấn mạnh, “Nam bán cầu” là cụm tập hợp các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển, đã thể hiện sự trỗi dậy mang tính cộng đồng trên vũ đài quốc tế. Cần không ngừng làm sâu sắc hợp tác Nam Nam, dẫn dắt đoàn kết và tự cường của “Nam bán cầu”, chung tay bảo vệ an ninh và ổn định quốc gia, thúc đẩy xây dựng thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự.

Hội nghị đi sâu trao đổi ý kiến và đạt được nhận thức chung rộng rãi về các vấn đề hiện nay như thách thức an ninh, chống khủng bố, an ninh mạng, an ninh lương thực, nguồn nước, năng lượng....

Biên tập viên:Mẫn Linh