Báo cáo cho thấy gần 5 tỷ người trên thế giới sử dụng mạng xã hội

2023-07-24 15:05:44(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Tân Hoa xã: Theo báo cáo thống kê về tình hình Internet được công bố hàng quý, gần 5 tỷ người (4,88 tỷ) đang hoạt động trên mạng xã hội, chiếm 60,6% tổng dân số thế giới.

Công ty "Chúng tôi giỏi về xã giao" và Công ty Meltwater còn đưa ra báo cáo cho thấy, có một số khu vực vẫn còn lạc hậu: ở Trung và Đông Phi, cứ 11 người thì chỉ có 1 người sử dụng mạng xã hội. Ở Ấn Độ, chưa đến 1/3 số người đăng ký tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội.

Báo cáo cho thấy, người dùng trên toàn cầu mỗi ngày dành 2 giờ 26 phút cho mạng xã hội, nhưng sự khác biệt rất lớn: Brazil là 3 giờ 49 phút, Nhật Bản chưa đến 1 giờ, Pháp là 1 giờ 46 phút.

Số lượng nền tảng mà người dùng mạng xã hội trung bình sử dụng vượt quá 7 nền tảng.

 

Biên tập viên:Kiều Quân