Các nước láng giềng đều đã lên tiếng, Anh còn hòng giả đui giả điếc không nói về quần đảo Malvinas?

2023-07-23 15:20:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: “Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Liên minh châu Âu nói đến quần đảo Malvinas.” Mới đây, khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe – Liên minh châu Âu lần thứ 3 diễn ra tại Brussels, một quan chức Argentina đã cho biết như trên. Ý của ông là chỉ vấn đề chủ quyền của quần đảo Malvinas đã được đưa vào tuyên bố của Hội nghị, hai bên đều đồng ý giải quyết hoà bình các tranh chấp qua biện pháp đối thoại dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Đây là lần đầu tiên hai tổ chức mang tính khu vực là Liên minh châu Âu và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe trong tuyên bố đề cập đến vấn đề chủ quyền của quần đảo Malvinas, Liên minh châu Âu lần này đã có sự thay đổi thái độ trên vấn đề quần đảo Malvinas, nói bất ngờ cũng không phải là điều bất ngờ. Cộng đồng quốc tế sớm đã có định luận về vấn đề quần đảo Malvinas: Về bản chất là vấn đề còn sót lại của chủ nghĩa thực dân.

Các nước láng giềng châu Âu đều đã lên tiếng, Anh không thể giả đui giả điếc nữa. Sở dĩ Anh bá chiếm quần đảo Malvinas mà không muốn buông tay, chủ yếu là vì nơi đây có tài nguyên ngư nghiệp và dầu mỏ dồi dào, lại là nơi hiểm yếu của cánh cửa tiến vào Nam Cực, rất có giá trị chiến lược.

Trước các nghị quyết của Liên Hợp Quốc và tiếng nói ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, Anh hãy sớm trả lại quần đảo Malvinas cho Argentina. Sau khi bị Anh xâm chiếm trái phép 190 năm, quần đảo Malvinas cách trở về tổ quốc lại tiến thêm một bước.

Biên tập viên:Kiều Quân