Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu bầu Thủ tướng – Ứng viên Pita thất bại

2023-07-15 15:38:02(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 13/7, Quốc hội Thái Lan đã triệu tập cuộc họp toàn thể để bầu cử Thủ tướng mới. Ông Pita Limjaroenrat, lãnh đạo Đảng Tiến bước giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử vào tháng 5, là ứng viên Thủ tướng duy nhất được đề cử nhưng ông không giành được đủ trên một nửa số phiếu cần thiết để đắc cử.

Theo quy định của pháp luật Thái Lan, ông Pita Limjaroenrat cần phải giành được hơn một nửa số phiếu ủng hộ từ 750 nghị sĩ mới có thể được bầu làm Thủ tướng. Cùng ngày một số nghị sĩ không tham gia biểu quyết, ngoài ra còn có gần 200 người bỏ phiếu trắng, kết quả ông Pita Limjaroenrat chỉ giành được 324 số phiếu ủng hộ, không đủ điều kiện trở thành Thủ tướng.

Biên tập viên:Hạ Vi