Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Khu công nghiệp Tô Châu

2023-07-07 09:51:23(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Khu công nghiệp Tô Châu

Biên tập viên:Kiều Quân