Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới thăm Trung Quốc: Bắt tay 20 giây với quan chức Trung Quốc

2023-07-07 10:05:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới thăm Trung Quốc: Bắt tay 20 giây với quan chức Trung Quốc

Biên tập viên:Kiều Quân