Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm khu phố văn hóa lịch sử Bình Giang

2023-07-07 09:53:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm khu phố văn hóa lịch sử Bình Giang

Biên tập viên:Kiều Quân