Hội Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc tổ chức hội nghị bên lề tại Geneva với chủ đề “Quan điểm và thực tiễn của nhân quyền Trung Quốc”

2023-07-04 14:26:57(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trong thời gian diễn ra phiên họp thứ 53 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Hội Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc đã tổ chức hội nghị bên lề với chủ đề “Quan điểm và thực tiễn nhân quyền của Trung Quốc tại Palais des Nations (Cung điện các quốc gia) ở Geneva vào ngày 3/7. Tại hội nghị, các chuyên gia đã giới thiệu tình hình về giáo dục nhân quyền Trung Quốc, quyền và lợi ích của phụ nữ Tân Cương, chế độ Phật sống truyền thế ở Tây Tạng và tự do tín ngưỡng tôn giáo, hiện đại hoá kiểu Trung Quốc và sự phát triển của sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc, cái gọi là lời bịa đặt “cưỡng bức lao động” liên quan đến Tân Cương, bảo hộ và phát triển ngôn ngữ và chữ viết Tân Cương, sự thật lịch sử về quan hệ giữa Tây Tạng và Tổ quốc ...

Phó Tổng Thư ký Hội Nghiên cứu Nhân quyền Trung Quốc Vương Diêm Văn chủ trì hội nghị. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà cho biết, việc quản trị nhân quyền toàn cầu cần phát triển theo hướng công bằng, chính nghĩa và hợp lý bao trùm hơn. Áp đặt giá trị quan của một nước cho nước khác chỉ sẽ làm gia tăng tình trạng bấp bênh, rập khuôn máy móc mô hình bảo đảm nhân quyền của nước khác cũng dễ gây ra nguy hại.

Biên tập viên:Kiều Quân