Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu thảo luận “Ý kiến về một số biện pháp chính sách hỗ trợ xây dựng tân khu Hùng An theo tiêu chuẩn cao và chất lượng cao”

2023-07-01 14:59:27(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/6, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhóm họp hội nghị, nghiên cứu thảo luận “Ý kiến về một số biện pháp chính sách hỗ trợ xây dựng tân khu Hùng An theo tiêu chuẩn cao và chất lượng cao”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chủ trì phiên họp.

Hội nghị nhấn mạnh cần kết hợp nhu cầu thực tế của tân khu Hùng An trong giai đoạn hiện nay, bám sát lợi ích và các mối quan tâm của những người di dời, áp dụng biện pháp hỗ trợ mang tính đối tượng.

Hội nghị yêu cầu cần luôn đặt sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt cả quá trình, các lĩnh vực và các khâu xây dựng tân khu Hùng An theo tiêu chuẩn cao và chất lượng cao, bảo đảm thực hiện đến nơi đến chốn và hiệu quả các chính sách, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển tân khu Hùng An không ngừng thu được tiến triển mới, bước lên tầm cao mới.

Biên tập viên:Kiều Quân