Tiếng nói của “Cô ấy” tại Diễn đàn Davos mùa hè: Kêu gọi nữ doanh nghiệp đóng góp sức lực nhiều hơn cho phát triển kinh tế - xã hội

2023-06-30 15:01:56(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Tại hội nghị Đối thoại “Nữ doanh nghiệp châu Á” trong khuôn khổ Diễn đàn Davos mùa hè Thiên Tân năm 2023 bế mạc mới đây, các nữ doanh nghiệp Trung Quốc và nước ngoài đã cùng nhau thảo luận vấn đề “Phát triển bền vững với nữ giới lãnh đạo, xóa bỏ khoảng cách về giới, bình đẳng giới”.

Cùng với sự trỗi dậy không ngừng của lực lượng nữ giới, ngày càng nhiều nữ giới trở thành nhà lãnh đạo, tầm quyết sách, tầm nhìn xa, tầm ảnh hưởng có phong cách cá nhân đã thúc đẩy doanh nghiệp đi đến thành công.


Biên tập viên:Hạ Vi