Ngoại trưởng Sri Lanka: Mọi người đã chán ngấy việc thế giới chỉ có một người chơi lớn

2023-06-29 16:48:17(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Khi trả lời phỏng vấn Đài chúng tôi về vai trò của Trung Quốc đối với sự phục hồi của kinh tế thế giới, Ngoại trưởng Sri Lanka Ali Sabry đang tham dự Diễn đàn Davos mua hè ở Thiên Tân cho biết, mọi người đã chán ngấy việc thế giới chỉ có một người chơi lớn, chủ nghĩa đơn phương đang đi đến hồi kết, thế giới nên đi theo hướng chủ nghĩa đa phương, mọi người nên quen với việc này. Ông cũng cho biết Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng chủ chốt cho sự phục hồi kinh tế thế giới.

Biên tập viên:Hạ Vi