Bận rộn chợ gia súc ngày Lễ hiến sinh

2023-06-29 14:48:06(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Cùng với Lễ hiến sinh sắp đến, chợ gia súc ở nhiều nước cũng trở nên tấp nập. Lễ hiến sinh là một nghi lễ quan trọng của người Hồi giáo, hàng năm vào thời điểm này, người Hôi giáo đều trọng thể chúc mừng, tổ chức các hoạt động cúng bái, mua sắm gia súc, tham người thân, v.v..


Biên tập viên:Hạ Vi