Điều tra dân ý mới nhất: Độ tin cậy của người dân đối với Chính phủ liên bang Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua

2023-06-29 14:40:35(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Môt cuộc điều tra dân ý mới nhất do Fox News Mỹ công bố ngày 28/6 cho thấy, kể từ năm 2017 đến nay, độ tin cậy của người dân Mỹ đối với các cơ quan như Cục Điều tra liên bang, Toà án tối cao, Quốc hội Mỹ tiếp tục giảm, xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Chưa đến 1/3 số người được hỏi cho biết tin tưởng Chính phủ liên bang Mỹ, con số này là mức thấp nhất trong 20 năm qua.

 Được biết, độ tin cậy của người dân đối với Cục điều tra liên bang giảm xuống còn 59%, đối với Toà án tối cao giảm xuống còn 48%, đối với Quốc hội giảm xuống còn 34%.

Biên tập viên:Hạ Vi