Kỳ họp thứ 3 Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIV diễn ra tại Bắc Kinh---Nhiều dự thảo pháp luật và quyết định được trình lên xem xét

2023-06-28 13:02:04(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/6, Kỳ họp thứ 3 Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc khoá XIV đã diễn ra tại Bắc Kinh. Nhiều dự thảo pháp luật, dự thảo quyết định được trình lên xem xét.

Các dự thảo pháp luật và quyết định được trình lên tại Kỳ họp lần này xem xét bao gồm “Dự thảo Luật Xây dựng môi trường không chướng ngại nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, “Dự thảo Luật Quan hệ đối ngoại nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, “Dự thảo sửa đổi Luật phúc thẩm hành chính nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, “Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường biển nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, “Dự thảo Luật Giáo dục chủ nghĩa yêu nước nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, “Dự thảo Luật bảo đảm an ninh lương thực nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, “Dự thảo quyết định thành lập Ủy ban công tác đại biểu Ủy ban thường vụ Quốc hội”, “Dự thảo quyết định về thành lập Ngày sinh thái Trung Quốc”,v.v..

Biên tập viên:Vũ Minh